رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی Archives - کاف نیوز