61 درصد اهداف سند تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی تحقق یافت - کاف نیوز