500 هزار نفر در آذربایجان‌شرقی حاشیه‌نشین هستند - کاف نیوز