500 فقره پرونده قدیمی در دادگستری آذربایجان شرقی وجود دارد - کاف نیوز