5 دانش آموزان استثنایی بر اثر حادثه رانندگی در آذربایجان شرقی دچار مصدومیت شدند - کاف نیوز