40 هزار گردشگر از روستای تاریخی کندوان دیدن کردند - کاف نیوز