40 سال تلاش برای توسعه صنایع مادر آذربایجان شرقی - کاف نیوز