40 درصد از شهر آق‌قلا تحت پوشش امدادرسانی سپاه عاشورای آذربایجان شرقی قرار داد - کاف نیوز