35 میلیارد ریال پرونده تخلف خودروسازها در آذربایجان شرقی تشکیل شد - کاف نیوز