3 هزار راس دام زنده قاچاق در آذربایجان شرقی کشف شد - کاف نیوز