اجازه نخواهیم داد به منابع طبیعی استان دست‌درازی شود / از مسئولان و دستگاه‌های نظارتی پیگیر قطع درختان و حمل آنها هستم - کاف نیوز