25 نفر بر اثر سوانح رانندگی در آذربایجان شرقی جان خود را ازدست دادند - کاف نیوز