23 هزار و 449 مورد از واحدهای صنفی آذربایجان شرقی بازرسی شد - کاف نیوز