22.5 درصد از دانش آموزان آذربایجان شرقی اضافه وزن دارند - کاف نیوز