22 کیلومتر از بزرگراه تبریز- اهر تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد - کاف نیوز