2 وزنه بردار آذربایجان شرقی به تیم ملی جوانان دعوت شدند - کاف نیوز