2 فوتبالیست آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی دعوت شدند - کاف نیوز