2 تکواندوکار آذربایجان شرقی به منچستر اعزام می شوند - کاف نیوز