11 پروژه مهم عمرانی در آذربایجان شرقی اجرا می‌شود - کاف نیوز