104 طرح در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید - کاف نیوز