۷ دفتر خدمات مسافرتی در آذربایجان‌شرقی تذکر گرفتند - کاف نیوز