۷۳۲ میلیارد تومان طرح برق‌رسانی در آذربایجان‌شرقی افتتاح شد - کاف نیوز