۴۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان‌شرقی خریداری شد - کاف نیوز