۳۱۹۴ شعبه برای اخذ رأی مردم استان در انتخابات مجلس پیش‌بینی شده است - کاف نیوز