۳۰۲ کیلومتر فیبر نوری در آذربایجان‌شرقی اجرا می‌شود - کاف نیوز