۱۸ طرح مرمتی میراث در آذربایجان‌شرقی آماده بهره‌برداری است - کاف نیوز