۱۲۵۰ میلیارد ریال طرح کشاورزی در آذربایجان شرقی بهره برداری می شود - کاف نیوز