۱۰ اسطوره وفاداری فوتبال/ بازیکنانی که تمام دوران حرفه‌ای خود را در یک تیم گذراندند - کاف نیوز