یک موزه به ازای هر 100 هزار نفر در آذربایجان شرقی وجود دارد - کاف نیوز