یک فروند هواپیما در فرودگاه تبریز دچار سانحه شد - کاف نیوز