یک فروشگاه زنجیره ای در تبریز 1.5 میلیارد ریال جریمه شد - کاف نیوز