یک تن فرآورده دامی فاسد در تبریز کشف شد - کاف نیوز