یک تریلی بار رنگ موی تقلبی در تبریز کشف شد - کاف نیوز