گلایه تبریزی‌ها از تاخیر در اطلاع رسانی تعطیلی مدارس - کاف نیوز