گسترش ارتباط با دنیا، جزو سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران است - کاف نیوز