گزارش تصویری: حضور مردم در ورزشگاه تختی تبریز و سخنرانی رئیس جمهور - کاف نیوز

گزارش تصویری: حضور مردم در ورزشگاه تختی تبریز و سخنرانی رئیس جمهور

عکس: رضا عبدل پور
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۴:۲۸