کنگره علمی و هنری میرعلی تبریزی در زادگاهش برگزار می‌شود - کاف نیوز