کنگره بین‌المللی عاشیقلار در تبریز برگزار می‌شود - کاف نیوز