کنترل بیماری تب برفکی نیازمند همکاری دامداران است - کاف نیوز