کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس برگزار می‌شود - کاف نیوز