کمک های مردمی آذربایجان شرقی به کمیته امداد 34 درصد بیشتر شد - کاف نیوز