کمبودی در تامین و عرضه کالاهای اساسی آذربایجان شرقی نداریم - کاف نیوز