کل اعتبارات تخصیص یافته برای احیای دریاچه ارومیه زیر 40 درصد است - کاف نیوز