کلیه فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی رصد می‌شود - کاف نیوز