کلنگ زنی شهرک تخصصی و صنعتی مس ورزقان توسط وزیر صمت - کاف نیوز