کشف بیش از 10 کیلو گرم مواد مخدر در فرودگاه تبریز - کاف نیوز