کشف بیش از یک تن سنگ طلای قاچاق در هریس - کاف نیوز