کسب مجوز برای استخدام ۳۵۰ پرستار در آذربایجان شرقی - کاف نیوز