کرونا را با چهارشنبه سوری شعله‌ور نکنیم - کاف نیوز