کرونا در آذربایجان‌شرقی همچنان روی نوار قرمز است - کاف نیوز